Likvidace ledu

Likvidace ledu a zmrazků

V zimě je možné zařízení použít na likvidaci ledu a zmrzlého sněhu na chodnících a komunikacích pro zajištění schůdnosti a sjízdnosti.

  • Bez použití chemických látek (chlorid sodný, chlorid vápenatý, ferrokyanid sodný) – způsobují znečištění vod a půdy, škodí rostlinám, živočichům, vozidlům.
  • Bez zvyšování prašnosti a znečištění komunikací a odpadních systémů (sypání pískem).
Likvidace ledu