Likvidace plevele

Kdy začít s likvidací plevele?

 • Pokud s likvidací plevele začnete na jaře nebo začátku léta, další ošetření bude nutné za týden až deset dní.
 • Pokud s likvidací plevele začnete na podzim nebo v zimě, počet ošetření bude nižší a interval mezi nimi delší, díky snížené klíčící síle rostlin. Navíc ošetření na konci podzimu nebo začátkem zimy může výrazně snížit růst plevele během následujícího jara.
 • První rok ošetřování je interval mezi jednotlivými zásahy kratší, aby se rostlina nestihla zotavit.
 • Na nově vybudované dlažbě je nutné začít s likvidací plevele ihned, do 1-3 cm, dokud jsou rostliny mladé a snadno zranitelné.
 • Systém může být použit téměř na každé dlažbě, asfaltu a podobném povrchu. Nedochází k poškození půdy ani k usmrcení mikroorganizmů v půdě.
 • Pokud je údržba plevele zanedbaná, je nutné plevel likvidovat častěji. S postupem času se intervaly prodlužují.

Typy plevele

 • Většině druhům trav, jednoletým a dvouletým mladým rostlinám, stačí k destrukci dvě až tři ošetření. Některé trávy a trvalky (jetel, vratič obecný, řebříček obecný, jitrocel kopinatý), vyžadují až šest ošetření v prvním roce.
 • Rostliny s hlubokým kořenovým systémem (pampeliška, šťovík, bodlák, pýr plazivý), které lze velmi těžko likvidovat všemi metodami, často i po šesti zásazích rostou znovu, proto je nutné je intenzivněji ošetřovat po dobu dvou až tří vegetačních období.
 • Protože lze mladé rostliny snadněji ničit, je nejlepší s likvidací začít co nejdříve (2-5 cm vysoké rostliny).

Požadovaný efekt

Náhlý vzestup teploty u rostlin způsobí, že dochází k vysychání buněk. Nadzemní část rostliny ihned vadne. Lze provést test tlakem prstů:

Test tlakem prstů

Vezměte mezi palec a ukazováček list a mírně jej zmáčkněte.

Výsledky:

 1. Pokud je na listu viditelně tmavě zelený flek a je vlhký, zásah byl úspěšný.
 2. Pokud na listu není tmavý flek viditelný, zařízení jelo po rostlině příliš rychle.
 3. Pokud je rostlina spálená, zařízení jelo příliš pomalu.

Cílem není rostlinu spálit. Spálení rostliny znamená, že se zařízením postupujete pomalu a tím se i zvyšuje spotřeba plynu. Rostlina k vysušení potřebuje zahřátí na cca 70 °C.

Test otiskem prstu
 • Během suchého horkého počasí je možné udržovat vyšší provozní rychlost než ve velmi vlhkém počasí.
 • Provozní rychlost ovlivňuje také rostoucí výška nežádoucí vegetace.
 • V první fázi může dojít ke zrychlenému růstu plevele.
 • Pouze pravidelnou aplikací bude dosaženo požadovaných výsledků.
 • Pokud je ošetřování přerušeno před úplným zlikvidováním rostliny, nebude mít prakticky žádný výsledek, rostlina se časem znovu zotaví.

Výhody:

 • Čisté palivo – čistý propan je používán jako zdroj energie pro vytváření infračervených vln a turbulenci horkého vzduchu. Propan je nepochybně jeden z nejčistších fosilních paliv dostupných k použití v současnosti. Velmi čisté spalování pomáhá zajistit, že spalování propanu nemá dopad na životní prostředí.
 • Žádné problémy s odolností – na rozdíl od chemické likvidace plevele, zde není možný vznik rezistence na infra metodu, takže se nemusí měnit za nové, silnější chemikálie. Naopak bylo dokázáno, že s pravidelným používáním této metody je kořenový systém plevele více vyčerpaný a neroste.
 • Nelikviduje mikroorganismy v půdě – jak ukázaly testy, tepelné infračervené ošetření nemá škodlivý dopad na mikroorganismy v půdě. Rychlost, se kterou zařízení prochází přes plochu při ošetřování, zajistí, že teplo nemůže proniknout do půdy. Hmotnost půdy ve srovnání s hmotností plevele, který má být zničen, vysvětluje, proč jsou rostliny ohřívány a půda ne.