Technologie INFRAWEED®

NOVINKA: 

 

INFRAWEED® představuje moderní řešení s pohledem do budoucnosti.

Jedná se o přirozený způsob likvidace plevele – spolupráce s přírodou. Systém je založen na jednoduchém principu: světlo a teplo jsou nutnými podmínkami pro rozvoj života rostlin, zároveň však také přispívají k přirozenému zničení rostlin. K tomu dochází, pokud je rostlina vystavena vysoké teplotě nad kritickou hranici a dochází k jejímu přehřátí. V závislosti na druhu plevele, jeho vývojové fázi, prostředí, délce působení vysoké teploty na rostlinu a obsahu vody v pletivech, je letální teplota rostliny mezi 60-70 °C.

K používání INFRAWEED® není nutné žádné speciální školení ani certifikace.

Princip INFRAWEED®

INFRAWEED® využívá kombinace infračerveného tepla a silného proudu horkého vzduchu. Z trysek jde velmi krátký plamen, který se pod vysokým tlakem transformuje na horký vzduch, který paralelně ohřívá speciální síťovinu. Síťovina je umístěna v horní části desky a po zahřátí generuje infračervené záření. Horký vzduch likviduje již vzrostlý plevel, infračervené záření likviduje semena plevele v půdě do hloubky cca 3 cm.

Díky kombinaci infračerveného záření a horkého vzduchu dojde k přirozenému vadnutí ve velmi krátkém čase. Kromě toho tento systém z velké části zbavuje semena klíčivosti a tím zpomalí růst.

Přestože infračervené záření pronikne do půdy jen částečně (a proto nemůže způsobit poškození půdy), kořenový systém plevele je vyčerpaný a umírá. Následkem dehydratačního procesu kořenového systému je opětovný růst zpomalen a intervaly mezi zásahy se prodlužují.